Fysisk skole-nedlukning for 5.-10. klasse og hf-afd. fra onsdag 9. december

Kære alle,

I forlængelse af dagens pressemøde (Statsministeriet onsdag den 7. december) lukker Michael skolen for fysisk undervisning for 5.-10. klasse og 1.-2. hf fra og med på onsdag den 9. december og frem til og med 3. januar.

Hf-klasserne begynder efter planen at gå (fysisk) i skole igen mandag den 4. januar kl. 8.45, mens resten af skolen begynder igen onsdag den 6. januar.

Fra på onsdag udbyder skolen fjernundervisning for 5.-10. klasse og 1.-2. hf. Vi er hastigt i gang med at skrue skemaer sammen. For 5.-8. klasse gælder, at familierne får besked via klasselærerne, mens overskolen (9.-10. klasse + 1.-2. hf) får besked via Ludus.

Fjernundervisningen afsluttes tirsdag den 22. december.

Sårbare og belastede elever skal have mulighed for at møde op i skolen. Vi udarbejder særundervisningstilbud efter behov, og de enkelte elever/familier vil få direkte besked via klasselærer/klasseleder.

De små – altså børnehave, børnehaveklasse og 1.-4. klasse – kan stadig gå i skole, sandsynligvis under almindelige skemavilkår, men det har vi ikke fuldt overblik over endnu. Også her gælder, at der vil udgå besked via klasselærere i skolen og ledelsen i børnehaven.

Vi følger muligvis op med flere fælles beskeder, hvis det er nødvendigt, men ambitionen er, at kommunikationen indtil jul bliver målrettet de enkelte klasser og situationer og udgår fra klasselærer/klasseleder.

Derfor ønsker jeg på lærerkollegiets vegne alle hjemsendte glædelig jul og godt nytår. Må alting lysne i 2021.

Med venlig hilsen Jacob K. Nielsen, rektor.