Fag: Tysk 10. kl. (Timer overføres til hf)
 Lærer: NPM


Titel: Identität

Omfang: 15 lektioner

Indhold:

 • Faith Akin: Im Juli. Film. Læst scene, 7,8 20-23 og 28 Paul Maar: Der Mann der nie zu spät kam

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Sich kennenlernen
 • Mundtlig sprogfærdighed, samtale om tekst + film. Omhandlende temaer om identitet, kærlighed, rejse.
 • Grammatik: Verber, stærke og svage. Opsummering af kasus, almen sætningsanalyse
 • Ordforråd: identitet, rejse, kærlighed, hverdag, være ung, sommer, spænding, udvikling

Væsentligste arbejdsformer

 • Klasseundervisning: oplæsning, gennemgang af tekst. Receptive arbejdsformer: høre og forstå tysk på film
 • Gruppearbejde om teksterne , skriftlig udformning af tekster.
 • Fri hjemmeopgave om centralt tema i film og litteratur. Rejsen og den personlige ud- vikling heri.

Titel: 2. verdenskrig

Omfang: 9 lektioner

Indhold:

 • Hans Erick Nossack – Der Untergang
 • Historisk arbejde med die Nürnbergergesetze. Scannede kilder hentet fra Nürn- berger Staatsarchiv.
 • Oversættelser af rigsborgerloven 1935
  Operation Ghommorra: ”Hamburg in Feuersturm 1943” Spiegel Online.

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Historisk bevidsthed, kildekritisk diskussion.
 • Forskellen på racisme og fascisme og dens udformning i det tredje rige i Tysk- land.
 • Tysk erindring om 2. verdenskrig med nedslagspunkt i bombeangrebene på Hamburg 1943.
 • Grammatisk: Øvelse af kasusbøjningerne på tysk samt stærke og svage verber.

Titel: Märchen

Omfang: 9 lektioner

Indhold:

 • Grimm: Schneewittchen
 • Grimm: Rumpelstizlchen
 • Grimm: der Froschkönig

Særlige fokuspunkter/læringsmål

 • Kendskab til Gattung / genren Märchen. Særlige kendetegn, opbygning, sprog, morale.
 • Litteraturhistorisk bevidsthed.
 • Mundtlig sprogfærdighed.
 • Analyseredskaber.
 • Märchenzüge: Personen, Tiere. Stereotyper Ablauf: Anfang - Problem –Lösung.
 • Typische Motive: Gut/Böse Glück/Pech Arm/Reich
 • Artikler, Personlige pronominer – opfløgning på forløb 1+2
 • Opfølgning og gennemgang af fejl i forbindelse med den skriftlige opgave i forløb 1.

Væsentligste arbejdsformer

 • Oplæsning, oversættelse.
 • Analyse af eventyr.
 • Gennemgang af eventyrgenren og dens virkemidler.

Fag: Tysk Fortsættersprog 1. HF 2018 -2019 Lærer: NPM


1. Stunde Null und Trümmerliteratur

Omfang: Uge 34-41

+ fordybelsestid: 5 timer.

Fokuspunkter:

Hovedtræk i  tysk efterkrigstidshistorie og i politiske og samfundsmæssige forhold efter 1945.

Læse og forstå nyere tysk litteratur efter 1945.

Anvende lytte- og læsestrategier til elevarbejde med den udvalgte litteratur

Grammatik:

Sætningsanalyse og artikler samt introduktion til verber.

Redegørelse og skriftlig udarbejdelse af forholdene i Tyskland i efterkrigsårene med udgangspunkt i den læste litteratur.

Arbejde og forstå begrebet ” Stunde Null” og den litterære periode ”Trümmerliteratur”

Arbejdsformer:

Klasseundervisning, læse og analyse af tysksproget litteratur efter 1945, skriftligt arbejde, litteraturanalyse.

Klassegennemgang og arbejde med tekstanalyse og kasus.

Kernestof:

”Die Küchenuhr” Wolfgang Bochert

”Die Rückkehr” Bertolt Brecht

”Nachts Schlafen die Ratten doch” Wolfgang Bochert

Video: ”Trümmerfrauen” youtube

”Trümmerliteratur” - Historiches-Lexikon-bayerns.de

”Wie Geht's” kap 1.


2. Nachkriegszeit und das Wunder von Bern

Omfang: Uge 43 - 49

Fokuspunkter: Historisk læsning med fokus på Tysklands nationale identitet efter 1945 samt Wirtschaftswunder. Litteratur- og filmanalyse. Talefærdigheder og ordforrådsudvielse.

Tysk landsholdsfodbolds betydning for Tysklands selvforståelse og nationale identitet i Europa efter 1945.

Arbejdsformer:

Klasseundervisning.

Gruppeoplæg. Forbindelse mellem analysemetoder, fortolkning af litteratur og historisk perspektivering.

Filmanalyse.

Dialogbaseret undervisning.

Kernestof:

”Das Lied der Deutschen” Fallersleben

”Das Wunder von Bern” Film. 2006.

”Das Sommermärchen” Bulibold.dk

”Das Wunder von Bern” Spiegel Special 2006.


3. Opsamling og grammatik

Emne: Grammatisk overblik

Omfang: Uge 50-51

Fokuspunkter: Grammatik, Syntaks, sætningsanalyse, morofologi.

Arbejdsformer: Klasseundervisning, repetition, øvning af bøjningsskemaer, individuelt arbejde.

Kernestof: Wie Geht's kap 1+2


4. Der kalte Krieg. Literatur und das Leben in der DDR.

Omfang: 12 uger

+ fordybelsestid: 5 timer.

Fokuspunkter:Hovedtræk i  tysk koldkrigshistorie og i politiske og samfundsæssige forhold  i Øst- og Vesttyskland. Hovedtræk i de politiske og samfundsmæssige forhold i det forhenværende DDR

Forstå betydningen af og den rolle STASI havde som institution i det forhenværende DDR

Læse og forstå nyere tysk litteratur efter 1945.

Anvende lytte- og læsestrategier til elevarbejde med den udvalgte litteratur

Grammatik:

Sætningsanalyse og artikler samt introduktion til verber.

Redegørelse og skriftlig udarbejdelse af forholdene i Tyskland i efterkrigsårene med udgangspunkt i den læste litteratur.

Arbejdsformer: Klasseundervisning. Gruppeoplæg. Forbindelse mellem analysemetoder, fortolkning af litteratur og historisk perspektivering.

Gennemgang og arbejde med tekstanalyse og kasus.

Fokuspunkter: Historisk læsning med fokus på Tysklands nationale identitet efter 1945. Litteratur- og filmanalyse. Talefærdigheder og ordforrådsudvielse.

Særligt fokus på STASI og dets rolle i Østtyskland. Fokus Borgerrettigheder, spionage og parallel til Danmark anno 2019

Kernestof

Michael G. Fritz ”Der Besuch”

David Ensikat: „Die Stasi. Oder: wenn keiner keinem traut“

Louis Fürnberg. „Das Lied der Partei“

Film: Das Leben der Anderen


5. Grammatik: Sætningskonstruktioner og verber.

Omfang: 10 lektioner

Fokuspunkter: Fokus på syntaks og sætningsstruktur. Verbernes morfologi i præsens/præteritum og perfektum.  Ordstilling på tysk gennemgås igen.

Arbejdsformer: Klasseundervisning, individuelt arbejde, øvelsesopgaver og repetition

Kernestof: 

”Wie Gehts” kap 3.


6. Deutsche Werbungen

Omfang: 18 lektioner

Fokuspunkter: Tysk reklamesprog. Reklameteori- og analyseredskaber. Tværkulturel undersøgelse. Moderne medier.

Arbejdsformer: Gruppearbejde, Projektorienteret arbejde

mundtlig fremlæggelsesform. Fokus på kreativ arbejdsproces.

Arbejde med slogans på tysk.

Kernestof

”Werbung” Meinunterricht.de

”Deine Werbung” ZDF history

”Model til reklameanalyse” Materialeplatform.emu.dk


7. Gesundheit und Essen in Deutschland.

Omfang: 18 lektioner

Fokusområder: Tysk madkultur og kulturel diversitet i det nye

genforenede Tyskland. Tysk kulturhistorie. Oversættelsesfærdigheder. Fokus på klimaudfordringer og madkultur. Anvendelse og forståelse af tyske intermetmedier.

Ordforråd i forbindelse med mad- og klimaudtryk.

Grammatisk arbejde med kasusøvelser. Akkusativ- samt dativobjekt.

Arbejdsformer: Læse- og talefærdigheder på tysk. Debatorienterede klasseøvelser på tysk. Oversættelsesøvelser fra dansk til tysk og tysk til dansk. Individuelle arbejdsformer samt klasseøvelser.

Research-færdigheder i forbindelse med afklaring af ukendte ord og begreber.

Kernestof

”Esst mehr Nudeln” Süddeutsche Zeitung

”Deutsche Küche: Die liebste Traditionsgerichte”

”Wiener Schnitzel – so geht das” Lecker.de