Fag: Engelsk 10. kl. (Timer overføres til hf)
 Lærer: HDS


Titel: The Vietnam War: The historical and artistic impressions of the conflict

Omfang: 22 lektioner

Særlige fokuspunkter/læringsmål

Læringsmål: sprogfærdighed

• Samtale og diskussion på engelsk om aktuelle emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.
• Læse og forstå faglitterære tekster på engelsk.

Læringsmål: sprog, tekst og kultur

• Gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede fagtekster.
• Analysere og fortolke skønlitterære tekster, film og pressefoto med anvendelse af relevante faglige begreber.
• Perspektivere tekster, film og pressefoto kulturelt, samfundsmæssigt og historisk.
• Analysere og perspektivere aktuelle forhold i USA ud fra faglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Kernestof

Der er blevet arbejdet blevet med analytiske begreber og metoder til analyse af film og pressefoto.
Der er blevet læst og analyseret fiktive tekster med fokus på væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold USA.
Der er blevet læst en række faglitterære tekster med fokus på væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold USA.


Titel: Social Media

Omfang: 15

Særlige fokuspunkter/Læringsmål

Læringsmål: sprogfærdighed

• Samtale og diskussion på engelsk om aktuelle emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.
• Læse, forstå og analysere skrevne tekster på engelsk inden for genren lyrik.
• Skrive klare, detaljerede og sammenhængende argumenterende tekster på engelsk med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.

Læringsmål: sprog, tekst og kultur

• Gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster.
• Analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevante faglige begreber.
• Perspektivere tekster og film kulturelt og samfundsmæssigt.

Kernestof

Der er blevet arbejdet med principper for tekstopbygning i genrerne kommentar og anmeldelse.
Gennem det skriftlige arbejde har der været fokus på det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning.
Der er blevet arbejdet med relevante tekstanalytiske begreber inden for lyrik- og basal filmanalyse.
I det mundtlige arbejde har der været fokus på diskussion, udtale, ordforråd og idiomer.