Fag: Engelsk 10. kl. (Timer overføres til hf)
 Lærer: HDS


Titel: The Vietnam War: The historical and artistic impressions of the conflict

Omfang: 22 lektioner

Særlige fokuspunkter/læringsmål

Læringsmål: sprogfærdighed

 • Samtale og diskussion på engelsk om aktuelle emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.
 • Læse og forstå faglitterære tekster på engelsk.

Læringsmål: sprog, tekst og kultur

 • Gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede fagtekster.
 • Analysere og fortolke skønlitterære tekster, film og pressefoto med anvendelse af relevante faglige begreber.
 • Perspektivere tekster, film og pressefoto kulturelt, samfundsmæssigt og historisk.
 • Analysere og perspektivere aktuelle forhold i USA ud fra faglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Kernestof

Der er blevet arbejdet blevet med analytiske begreber og metoder til analyse af film og pressefoto. Der er blevet læst og analyseret fiktive tekster med fokus på væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold USA. Der er blevet læst en række faglitterære tekster med fokus på væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold USA.


Titel: Social Media

Omfang: 15

Særlige fokuspunkter/Læringsmål

Læringsmål: sprogfærdighed

 • Samtale og diskussion på engelsk om aktuelle emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.
 • Læse, forstå og analysere skrevne tekster på engelsk inden for genren lyrik.
 • Skrive klare, detaljerede og sammenhængende argumenterende tekster på engelsk med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.

Læringsmål: sprog, tekst og kultur

 • Gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster.
 • Analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevante faglige begreber.
 • Perspektivere tekster og film kulturelt og samfundsmæssigt.

Kernestof

Der er blevet arbejdet med principper for tekstopbygning i genrerne kommentar og anmeldelse.
Gennem det skriftlige arbejde har der været fokus på det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning.
Der er blevet arbejdet med relevante tekstanalytiske begreber inden for lyrik- og basal filmanalyse.
I det mundtlige arbejde har der været fokus på diskussion, udtale, ordforråd og idiomer.


Fag: Engelsk 11. kl. HF forår 2019 Lærer: LJ


Titel 1: Black Voices

Omfang: 18 lektioner á 45 minutter

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne:

 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Kernestof:

Supplerende stof:

Arbejdsformer:

Individuelt arbejde, pararbejde, klassediskussion, skriftligt arbejde


Titel 2: Growing Up

Omfang: 17 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne:

 • læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner
 • gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
 • analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:

 • Bruce Springsteen: “The River”
  • fra The River, Columbia 1980
 • Richard Bausch: “Aren’t You Happy for Me?” fra Lene Lundsgaard og Svend Madsen (red.): The Big Picture, Systime 2001
  • Lucy Cross: “The Sin Bin or Lucy’s Heart” (2000)
 • fra Engberg-Pedersen m.fl. (red.): Contexts, Gyldendal 2004
  • Anne Mullens: ”The Perils of Binge Drinking” (2005)
 • fra Tony Søndergaard Andersen og Morten Petersen (red.): From Where You Are, Systime 2010
  • Jeremy Clarkson: “Binge Drinking Is Good For You” (2007)
 • fra Tony Søndergaard Andersen og Morten Petersen (red.): From Where You Are, Systime 2010.
  • Kamel Ahmed: “Theboy on the left had no future. The one on the right is a talented star pupil.” (2002) fra Contexts,Gyldendal 2004
  • Amelia Hill and Kamel Ahmed: “Tv, public school and Ryan ́s fall” (2003) fra Contexts, Gyldendal 2004
  • Philip Larkin: “This Be the Verse”
 • fra Kai-Alsing Børgesen m.fl. (red.): The Lift, Gyldendal 1993
  • William Sutcliffe: Are You Experienced?(kapitlerne “She’s acting differently”, “Pure blind fear” og ”It’s not compulsory, you know”), Penguin Books 1997

Supplerende stof:

 1. J. Abrams: Lost, season 1, episodes 1-3 (2004)

Arbejdsformer:

individuelt arbejde, par- og gruppearbejde, skriftligt arbejde


Titel 3: Sprog og grammatik(integreret i det øvrige tekstarbejde)

Omfang: 10 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne:

 • skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed
 • anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i almene og faglige sammenhænge
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Arbejdsformer:

 • højtlæsning og kommunikative øvelser
 • kreative skriveøvelser
 • udbygning af ordforråd, ordklasseopgaver samt forskellige opgaver med verbers bøjning

Fag: Engelsk 12. kl. HF 2019-2020 Lærer: LJ

Titel 1: Dystopian Visions

Omfang:  25 lektioner á 45 minutter

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne skal kunne

- forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner

- udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed

- analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode

- perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

Kernestof:

Suzanne Collins: The Hunger Games, Scholastic 2008 (kapitel 1)

Ben Elton: Blind Faith, Bantam Press 2008 (kapitel 1)

Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale, Anchor Books 1985 (uddrag af kapitel 1-2 + 4-5)

Bruce Miller: The Handmaid’s Tale, HBO 2017 (1. afsnit, 1. sæson)

George Orwell: 1984, Signet Classic 1949 (uddrag af kapitel 1)

Supplerende stof:

How to Recognize a Dystopia:

http://www.openculture.com/2016/11/an-animated-introduction-to-dystopian-fiction.html

Dystopias: Definition and Characteristics: http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson926/DefinitionCharacteristics.pdf

Arbejdsformer:

Individuelt arbejde, pararbejde, klassediskussion, skriftligt arbejde

 

Titel 2: Værklæsning

Omfang: 21 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

- læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og faglige emner

- skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed

- analysere og fortolke tekster med anvendelse af faglig terminologi og grundlæggende faglig metode

- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

Kernestof:

Selvvalgte værker, f.eks.

George Orwell: Animal Farm,  Penguin Books Ltd 1945

George Orwell: 1984, Signet Classic 1949

Arbejdsformer: Individuelt arbejde, skriftligt arbejde

 

Titel 3: The UK

Omfang: 21 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

- analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien og USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

- orientere sig i et engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder 

Kernestof:

A Tale of Two Kensingtons

https://www.youtube.com/watch?v=azSK-d1VHPc

”Girls Binge Drink Lads Under the Table” i Flensted m.fl. (red):

What’s Up, Britain, Gyldendal 2009

Charles Higson: ”The Red Line” (1993) i René Bühlmann:

Now and Zen, Systime 1995

Anne Billson: “Sunshine” (1993) i Lene Lundsgaard og Svend Madsen (red.):

The Big Picture, Systime 2001

Supplerende stof:

Elevvalgte nyhedsudsendelser i radio eller TV.

Arbejdsformer: Individuelt arbejde, pararbejde, klassediskussion, diskussion via padlet og Zoom

 

Titel 4: Identity

Omfang: 16 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

- anvende viden fra faget, herunder hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, i almene og faglige sammenhænge

Kernestof:

Kate Chopin: ”The Story of An Hour” (1894)

https://archive.vcu.edu/english/engweb/webtexts/hour/

Daniel Keyes: “Flowers for Algernon” (1959)

i Per Engell Christensen (red.): American Scenes, Gyldendal 1978

Supplerende stof:

Elevvalgte interviews fundet på nettet.

Arbejdsformer: Kreative skriveøvelser, klasselæsning og -analyse, skriftligt arbejde