Ekskursioner

Som en del af den faglige undervisning indlægges ekskursioner – gerne til udlandet. Hvert år er der følgende ekskursioner:

  • Landbrugstur – 9. klasse
  • Landmålingstur – 10. klasse
  • 11. klasse ?
  • Italienstur – 12. klasse

Dertil skal lægges en orkesterrejse med hele overskoleorkestret