Nye coronatiltag på Michael skolen fra 29. oktober (revision pr. 30. oktober)

Coronatiltag på Michael Skolen hf ultimo oktober 2020

Efter Statsministerens påbud indfører vi nye corona-tiltag på Michael Skolen hf fra på torsdag 29. oktober 2020. Det rammer især de ældste klasser (9.-12. klasse) og deres lærere…

Nye tiltag (mundbind)

Eleverne i 9.-12. klasse skal bære mundbind indendørs i alle situationer, som ikke er siddende. Eleverne skal selv medbringe mundbind, men de kan også købes til kr. 3,- på kontoret. Kun MobilePay 59626.

Overskolens lærere skal tilsvarende bære visir eller mundbind indendørs i alle situationer, som ikke er siddende – det gælder også i undervisningen for lærere, der har mere end to hold om dagen.
Fra mandag 26. oktober er legezonerne genindført i grundskolen/skolegården.
Overskolen (9.-12. klasse) har området omkring boldburet og overskolegården.
Orkesterundervisningen bliver underkastet en skemaomlægning, så vi undgår at blande klasser. Det gælder alle klasser (1.-12. klasse).
Korundervisningen (klassevis) forøges fortsat – med mundbind/visir til lærerne!
Instrumentalundervisningen fortsætter, men delvist i nye lokaler, fordi “fløjterummet” i overskolegården er for småt til den type aktivitet.
Forældre
Vi beder om skærpet bevidsthed om, at vi ikke tillader forældretilstedeværelse i klasserne, så børn, der følges i skole, skal afleveres i p-området. Dog må eleverne i børnehaveklasse og 1. klasse gerne følges til området foran klassen.
Børnehaveklassens forældre skal gå bagom og aflevere deres børn på legepladsen.
Vi beder om, at forældre bærer mundbind, hvis de alligevel kortvarigt opholder sig indendørs på skolens område. Det gælder også, når man afhenter børn fra SFO/klub.
[Ovenstående tekst blev først publiceret mandag den 26. oktober, men er blevet rettet fredag den 30. oktober 2020].
/jkn.