CORONA RETNINGSLINJER

CORONA-RETNINGSLINJER PÅ MICHAEL SKOLEN, august 2020

I forbindelse med skoleårets begyndelse skal vi præcisere, at Michael Skolen (herunder hf-afdelingen) følger de Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, som er udstedt af Undervisningsministeriet og er gældende fra 1. august 2020.

Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke længere følger loven om nødundervisning (som var gældende frem til sommerferien), men arbejder med et mere normaliseret skole- og uddannelsestilbud.

Vi er dog stadig meget opmærksomme på hygiejne- og afstandskrav i såvel den regulære undervisning som i aktiviteter, der går på tværs af klasser (herunder morgensang, musik, mm.) I den forbindelse gør vi opmærksom på, at vi har følgende retningslinjer:

§  Parkering foregår fortsat ude på Stokholtbuen (kun børnehave-forældre må parkere på p-pladsen inden klokken 8.30)

§  Vi tillader ikke forældretilstedeværelse i klasserne, så børn, der følges i skole, skal afleveres i p-området.
§  Dog må elever i børnehaveklasse og 1. klasse gerne følges til området foran klassen, hvor klasselærer tager imod.
§  Alle elever bruger håndsprit ved ankomst. Der opstilles dispensere foran cello- og specialundervisningsbygningen hver morgen. Eleverne skal vaske hænder inden måltid og ved lokaleskift.
§  1.-3. klasse-elever, der går i morgen-sfo, skal spritte hænder inden undervisningsstart (læreransvar).
§  Lærer organiserer afspritning i klasserne (dørhåndtag, lærerplads, håndvask) omkring spisepausen.
§  Vi håber, at elever fra og med 4. klasse medbringer egen håndsprit! Yngre elever må ikke medbringe egen håndsprit.
§  I 1.-8. klasse: klasselærer og forældre organiserer adfærd med værktøjer i hver klasse (hæfter, blyanter, håndarbejdspose, etc.) Klasselærerne skriver ud pr mail.
§  I 9.-12. klasse skal eleverne tage egne ting med hver dag, intet må blive i klasserne efter skoledagen.
§  Frikvarterszoner: overskolen bliver i overskolegård, i området ved boldburet og ved maskinskuret. Grundskolen befinder sig i resten af området.
Test, sygdom, fravær og fjernundervisning
Dertil kommer følgende anvisninger i forbindelse med covid-mistanke, -testning og virtuel undervisningsdeltagelse. Disse anvisninger udtrykker vores skolepolitik og dermed vores fortolkning af de ”vurderinger”, vi selv skal foretage på baggrund af de ministerielle retningslinjer:
·      Alle elever og ansatte, der oplever symptomer, skal blive hjemme og have foretaget en covid 19-test.

·     Hvis en elev eller ansat i løbet af skoledagen udviser tegn på covid-symptomer (hoste, hovedpine, feber) sendes vedkommende hjem med det samme. Hvis der er tale om en elev i de små klasser (1.-5. klasse), bliver hjemmet kontaktet, så eleven kan blive hentet.

·     Hvis der konstateres covid 19 hos en elev, hjemsendes hele elevens klasse, så alle kan lade sig teste. Alle elever med negative tests kan straks genoptage skolegangen, mens elever med positive tests selvfølgelig skal blive hjemme, indtil de har været symptomfrie i 48 timer.

·     En elev, der konstateres smittet, har typisk haft undervisning på tværgående hold (fx idræt eller musik) indenfor de seneste syv dage, og i så fald vil alle berørte elever blive hjemsendt for at foretage en covid 19-test, inden de kan komme i skole igen.

·     Hvis en elev eller ansat bliver opmærksom på, at vedkommende har haft kontakt med en smittet (udenfor skolen), skal eleven blive hjemme fra skole og have foretaget en covid 19-test.

·     Vi henstiller til, at man i familierne behandler alle sine (skole)børn ens, således at skolegående søskende til en elev, der har været i kontakt med en smittet, også får foretaget en test og bliver hjemme, indtil afklaring.

·      Alle raske elever, der er i testforløb pga. kontaktrisiko, har ret til at modtage fjernundervisning – typisk i form af transmitterede lektioner. Hvis hele klasser er hjemsendt, skal klassen modtage virtuel undervisning, fx på Ludus, Zoom eller andre konference- og læringsplatforme.

·      Alle syge elever agerer selvfølgelig som sådan og har sygefravær.

Der er generelt tale om et livrem-og-seler-princip, som man også selv kan læne sig til i særlige tvivlstilfælde. Vi vil gerne i videst muligt omfang tage hensyn til hinanden.

Jacob K. Nielsen, rektor.