Åbent hus: rektor Jacob K. Nielsens velkomsttale

TALE TIL ÅBENT HUS PÅ MICHAEL SKOLEN HF ONSDAG DEN 22. FEBRUAR

Velkommen til Åbent hus på Michael Skolen hf.

Vi er taknemmelige for, at I er kommet, og vi ser frem til at præsentere vores hf-afdeling for jer.

Steiner hf er først og fremmest en udvidet hf-pakke, der giver adgang til såvel korte som mellemlange og lange videregående uddannelser via kvote 2-systemet.

Steiner hf er også et karakter- og eksamensfrit alternativ i det store landskab af ungdomsuddannelser.

Og så er Steiner hf en ungdomsuddannelse, der omfatter en lang række aktiviteter, der har andre perspektiver end det akademiske sigte med vores hf-fag.

Vi har kunst- og håndværksfag, som dels kvalificerer eleverne til kreative og praktiske uddannelser, dels kvalificerer elevernes personlige udvikling…

Dét handler om deres opmærksomhed på kreative arbejdsprocesser, deres evne til at løse praktiske opgaver og deres samarbejdsevner, idet disse fag stimulerer deres musiske, tekniske, rumlige og sociale intelligens.

Vi har også rejser – temmelig lange og omfattende rejser.

I løbet af de to hf-år er eleverne på i alt tre ugers kulturrejser i Frankrig, Italien og Schweiz, hvortil kommer en uges orkesterrejse et sted i Europa.

Rejserne har et tydeligt dannelsesperspektiv og handler i høj grad om indsigt i kunstneriske erkendelser og udviklinger i Vestens kulturhistorie – og så handler de også om at udtrykke sig selv kunstnerisk og reflekterende og i samspil.

Selvfølgelig handler rejserne også om at have et socialt liv, men man må nok sige, de er mere fagligt forpligtede end mange andre gymnasierejser.

Det arbejde, eleverne gennemfører i løbet af deres tid på Michael Skolen hf er som sagt ikke årsag til, at de bliver karakterbedømt. Det betyder, at hverdagen på Michael Skolen er anderledes end på gymnasierne, hvor jeg efter 15 år som stx-ansat kan bevidne, at undervisningssituationerne i meget høj grad former sig som en konstant forhandling om de enkelte elevers standpunkts- og årskarakterer.

På Steiner hf arbejder eleverne i højere grad med fokus på deres egen læring.

Det skal bare ikke forlede nogen til at tro, at læringsprocessen og dens produkter ikke bliver evalueret og vurderet.

Vores elever glemmer somme tider, at der er en afsluttende, summativ evaluering på spil i det vidnesbyrd, de får sammen med deres afgangsbevis, men de er i hvert fald altid klar over, at der foregår andre evalueringstyper i forhold til det daglige arbejde med fremlæggelser, skriftlige prøver og faglige diskussioner i klasserne.

Vi sørger for, at evalueringerne foregår på flere måder. Vi evaluerer løbende på elevernes forhold til læringsmål, studiekompetencer og nærmeste udviklingszoner, ligesom de selv skal reflektere over deres processer, så de har en mulighed for at vide, hvor de står og er på vej hen.

Miljøet på Michael Skolen er – som man kan se med det blotte øje – temmelig trygt. Eleverne er tætte på hinanden, og underviserne er i tæt kontakt med eleverne.

Vores målsætning er ikke at blive en stor eller bare meget større skole, men, at vi er med til at gøre det muligt for eleverne at blive sig selv. Ikke forstået som et slutprodukt, sådan, at eleverne ”er sig selv” i færdig forstand, når de går ud. Snarere sådan, at de finder ud af at udvikle sig på egne præmisser og med afæt i egne styrker og i en særlig oplevelse af personlig frihed.

Det er derfor, at vores hf-elever ikke bare gennemfører en mængde faglige pensa og skriver den større, skriftlige opgave, som er en del af den ordinære hf-fagpakke. De laver også en årsopgave.

Her vælger de selv deres emne og opgaveformulering, og så udarbejder de selvstændigt teoretiske og praktiske svar på opgaven i løbet af perioden 1. marts-28. februar henover de to hf-år.

Det er et stort arbejde, og det er en opgave, vi er særligt stolte af, fordi den understreger og faktisk virkeliggør målsætningen med vores skole: etableringen af det frie og selvstændigt arbejdende, unge menneske.

Eleverne når i mål på meget forskellige måder. Den klasse, som netop nu er ved at afslutte deres opgaver, har stærkt differentierede emner på programmet. En arbejder med mode, en anden med hjernens neurologi, en tredje med boksning, en fjerde med elektronisk kompositionsmusik, en femte med programmering, en sjette med lykkebegreber, og så videre.

De bestemmer nemlig selv.

Det er det, man skal nå frem til her: at bestemme selv på en kvalificeret måde. Og det kan I høre mere om ved at tale med skolens undervisere og elever.

Jeg håber I får en sjov og interessant aften. Tak.