Intenderet studieplan musik a-niveau 12. kl. Lærer: SG


Efteråret 2019: Fortsat arbejde med arrangement (M2) rock/pop arrangement (skriftlighed)

læringsmål: se realiseret fagplan 2018-19

Titel: Analyse af akkorder og funktionsharmonik (M1)

Læringsmål: At tyde og analysere harmonik udfra fra G- og F-nøgle  og angive den nøjagtige akkordrækkefølge og funktionsharmoniske betegnelse.

Litteratur: ”Harmonilære og Koralharmonisering” - Rune Bech Lauesen Systime

hvor eleverne har arbejdet med harmonilæredelen.

Arbejdsformer: Udelukkende skriftligt arbejde.