Intenderet studieplan Tysk HF2018 Lærer: MPM


Titel 1: Fall der Mauer. Neuer deutscher Literatur

Omfang: 24 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

Eleverne præsenteres for nyere tysk litteratur af forfattere født og opvokset umiddelbart efter murens fald. Litteraturen skal ses som en del af et opgør med Tysklands fortidsbearbejdning og ikke mindst nye nationale identitetsdannelse efter 1990. Kendskab til nyere tysk litteratur. Kendskab til ”Die Wende”

Arbejdsformer:

Lytte-læse færdigheder, Tekstanalyse, genrekendskab. Gruppearbejde. Arbejde med romanlæsning og lyrik. Udvidelse af ordforråd.


Titel 2: Erinnerung, Vergangenheitsbewältigung und Neonazismus in Deutschland.

Omfang: 24 lektioner

Faglige mål og fokuspunkter:

Forløbet fokuserer på den tyske erindringshistorie med henblik på en definition af erindring som begreb, og Tysklands anvendelse af dette i forbindelse med deres bearbejdelse af deres historiske fortid. Herunder 2. verdenskrig.

Forløbet fokuserer således også på fremkomsten af nynazisme og højreradikalisme i det nye genforenerede Tyskland og den rolle, de ideologier spiller i Tysklands samfund i dag. Fokus placeres desuden på Tysklands ageren i forhold til nynazisme og højreradikalisme i et historisk lys med henblik på sammenligning med andre europæiske nationer.

Kernebegreber: Vergangenheitsbewältigung, Erinnerung, Neonazismus, Deutschland bis zur Gegenwart.

Arbejdsformer:

Historisk læsning, historisk bevidsthed. Lytte læse. Mundtlig diskussion og debat på tysk. Læsning af historiske kilder på tysk. Grammatiske øvelser. Oversættelse.